• 0
  • 0
  • 1
  • 0
مهدی نادری نژاد منتشر شده بیش 1 year در هنر

بزن باران

چیزی که اینجا مونده، فقط خاطرات توئه و لحظات من! تو من رو هم با خودت بردی. عزیز دلم! روا نبود یه ذره از من رو برای خودم می ذاشتی؟ *** موسیقی تیتراژ: Birds-Imagine Dragons موسیقی زمینه: Moonlight-Ludwig van Beethoven موسیقی پایانی: بزن باران - ایهامچیزی که اینجا مونده،
فقط خاطرات توئه و لحظات من!
تو من رو هم با خودت بردی.
عزیز دلم!
روا نبود یه ذره از من رو برای خودم می ذاشتی؟
***
موسیقی تیتراژ: Birds-Imagine Dragons
موسیقی زمینه: Moonlight-Ludwig van Beethoven
موسیقی پایانی: بزن باران - ایهام

بیشتر
36

: / :