• 0
  • 0
  • 1
  • 0
حدیث کریمی منتشر شده بیش 2 سال در داستان و کتاب صوتی

تجربه کن...

نویسنده:حدیث‌کریمی
تنظیم:مهدی نادی
موسیقی: تجربه کن/شادمهرعقیلی

بیشتر
20
08:42

خیلی از مکثات بی مورده و صدای نفس کشیدنات اگه حذف بشه بهتر میشه

01:48

ما تو زندگی فک میکنیم ک زرنگیم ⁦❤⁩👏

07:30

زندگی کردم تو رو تا نگاه آخرت

04:19

کاش هیچ وقت...

01:51

بعد من هر کی بیاد من ازش عاشق ترم

01:34

اگه میتونی برو

: / :