• 0
  • 0
  • 1
  • 0
مهدی نادری نژاد منتشر شده بیش 2 سال در شعر و ادبیات

سوگند به شب

و شب که می شود...
سوگند به شب!

بیشتر
19
00:59

به ماه خیره شدم. عاقبت عاشق شدم.

: / :