• 0
  • 0
  • 12
  • 0
حدیث کریمی منتشر شده بیش 1 year در هنر

یهو از کجا پیدات شد؟

دم غروبی حس کردم دلم برای هیچ کیو هیچ چیز جز تو تنگ نمیشه...

بیشتر
75
01:00

من عشق میخواستم

01:19

صدات آرامش خاصی داره ⁦❤️⁩

: / :