0 نظرات
    هیچ نظری پیدا نشد
توضیات

این شعر از باب در ستایش خداوند است و قسمت دوم از این باب است که ستایش پیغمبر می پردازد

:
/ :

صف